skuteczne pozycjonowanie stron


foto

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie To, że program przechowuje wyniki wszystkich analiz, często pozwala znaleźć pośród nich kombinację zmiennych konstrukcyjnych, która daje rozwiązanie bliskie do optymalnego (np, różniące się od niego 1-2%), ale wiele korzystniejsze z punktu widzenia technologii produkcji: np. mniej wrażliwe na odchyłki, z bardziej "standardowymi" wymiarami (wykonanie otworu ⌀5.

Zobacz więcej ...

Top